"Muzyka jest niewidzialnym tańcem, a taniec niesłyszalną muzyką."

Jean Paul